پرسش و پاسخ گمز

نحوه استفاده از فروم جدید سایت گمز بوک :

  1. ابتدا وارد سایت شده و از منوی پرسش و پاسخ گمز که در شکل زیر مشخص گردیده است، وارد بخش انتخاب فروم شوید:

۲٫ پس از ورود به بخش پرسش و پاسخ از طریق لینک ذیل وارد بخش زیر گروههای مرتبط خواهید شد:

۳٫ در قسمت زیر گروهها و از طریق لینکهای مشخص شده در ذیل اقدام به تعریف پرسش مرتبط در هر زیر گروه نمایید:

۴٫ نمونه ای از پرسش مطرح شده در زیر گروه “تعریف مجموعه ها”: