در این بخش به معرفی دستورات و ساختار کدنویسی در GAMS پرداخته خواهد شد. دستورات وارد شده در GAMS به دو بخش تعریفی و معادله ای تقسیم می شوند.

با استفاده از دستورات تعریفی کاربر به نرم افزار می فهماند که عبارتی که بعد از این دستور می آید تعریف می باشد. مانند اینکه فلان شیئ متغییر است و یا اینکه پارامتر است. همچنین کاربر توسط دستورات معادله ای به ماشین دستور می دهد که با عباراتی که توسط تعاریف تعریف شده اند چه عملیات هایی را انجام بدهد.
مهمترین دستورات تعریفی شامل اجزای زیر می باشند:
statement-def
دستورات معادله ای نیز شامل عبارات زیر می شوند:
moadelat-code

یک کد GAMS که توسط کاربر در محیط نرم افزار وارد می شود را به عنوان ورودی، و بخشی نیز که توسط GAMS به کاربر گزارش داده می شود را خروجی می نامند. ورود داده ها توسط ترکیبی از دستورات تعریفی و معادله ای صورت می پذیرد. قالب کلی داده های ورودی به شکل زیر می باشد.

Data Entry Format

پس از حل مدلی که توسط GAMS نوشته اید، این نرم افزار تعدادی خروجی را به شما اعلام خواهد کرد که از روی این خروجی ها می توان جواب های مسئله و سایر مسائل مرتبط با آن را برداشت کرد. به عنوان مثال می توان فهمید که فلان متغییر پس از حل ر حالت بهینه چه مقداری را به خود گرفته است. خروجی ها را می توان به صورت خلاصه به بخش های زیر تقسیم بندی کرد. این خروجی ها در بخش خروجی های نرم افزار در نوار کناری (دسته بندی) بیشتر توزیح داده شده اند. جهت اطلاع کامل از این خروجی ها می توانید به این بخش مراجعه کنید.
Results-review
تمامی فعالیت هایی که توسط GAMS انجام می پذیرند توسط دستورات تعریفی و معادله ای شکل می گیرند. این دستورات به صورت گام به گام و با زبانی ساده در ادامه توضیح داده شده اند.
توصیه می شود پس از مطالعه ی این صفحه به بخش وارد کردن داده های مسئله مراجعه فرمایید.

با تشکر
مدیریت سایت gamsbook.ir

ایمیل: Support@gamsbook.ir
شماره تماس: 3325-405–0919