لیست برترین ژورنال‌های تحقیق در عملیات را اینجا دانلود کنید.

دوستان دوجه کنند که ژورنال های خوب دیگری هم در این حوزه فعالیت می کنند ولی شاید در این لیست به علت خاص بودن کاتاگوری جای نگیرند. و ممکن است مثلا سایر ژورنال ها در حوزه ی مهندسی صنایع، یا مهارت های کامپیوتری تقسیم بندی شوند. لذا اگر نام سایر ژورنالهای ISI را در فایل زیر مشاهده نمی کنید دلیل بر عدم اعتبارشان نیست.

آپدیت تا تاریخ 9 اردیبهشت 96

download-icon