همانطور که در مطالب پیشین (پارامترها) در نرم افزار GAMS کمیت ها و اعداد ثابت را می توان با دستور Scalar تعریف نمود. توسط این دستور می توان به یک داده ی مشخص، عددی را نسبت داد. این عدد می تواند هر عددی (حقیقی یا غیر حقیقی) باشد. از طرفی می توان توسط این دستور برای تعریف یک داده که در مدل و یا الگوریتم استفاده می شود و مقدار عددی ندارد نیز استفاده نمود.
جمعیت یک شهر به نام تهران 1000 می باشد.
پایتخت ایتالیا رم است.
دو عبارت بالا را می توان توسط دستور Scalar تعریف نمود.

*Example1:
scalar tehran/1000/;
*example2:
scalar italy/roma/;

توجه بفرمایید در این دستور نیز عبارات توضیحی می توانند مورد استفاده قرار گیرند. عبارات توضیحی در محیط GAMS به عباراتی گفته می شود که ارزشی از نظر نرم افزار و کد نویسی ندارند و تنها به عنوان توضیح/یادآوری بیشتر به کاربر به کار می رود. به عنوان مثال در مثال یک می توان کد را به صورت زیر نیز نوشت و کلیّت مسئله هم تغییری نکند:


*Example1:
scalar tehran the population in tehran /1000/;

توجه کنید که اگر تنظیمات پایه ی GAMS را تغییر نداده اید، وقتی توضیحی را به یک دستور اضافه می کنید، متن آن آبی رنگ خواهد شد. پس در صورتی که متنی را به یک دستور اضافه نمودید و رنگ آن آبی نشد مطمئن باشید که اشتباهی در کار است و نرمافزار به هنگام حل مدل قطعاً Error خواهد داد

همانطور که در بخش پارامترها بیان شد، تمامی داده هایی که توسط scalar تعریف می شوند، در دستور parameter نیز قابل تعریف هستند.

خدمت عزیزانی که آموزش گام به گام را از ابتدا همراه با ما شروع نموده اند توصیه می شود که پس از مطالعه و مرور این صفحه، جهت ادامه مراحل آموزش به بخش parameter در نلیست مطالب مراجعه نمایند.

با تشکر
مدیریت سایت gamsbook.ir
ایمیل: support@gamsbook.ir
تلفن تماس: 3325-405-0919