سوال از جانب خانم بابایی:
خطای زیر مربوط به چیست؟


The symbol shown has been declared as an equation ,but no symbolic equation (..) was found.hint-look for commas in the documentation text for the equation.use quotes around the text or eliminate the commas

پاسخ به خانم بابایی:

سلام
شما یه محدودیت رو تو دستور equation تعریف کردین ولی فرمولش یادتون رفته و یا اینکه سمیکالون بعد محدودیتها یادتون رفته

ایمیل: Support@gamsbook.ir
شماره تماس: 3325-405—0919