ارور 225 از مجموعه Error هاییست که به هنگام کار با دستوراتی مانند table ممکن است با آن برخورد کنید. از معنی انگلیسی آن کاملا پیداست که داده ای ورودی از نظم مشخص شده تبعیت نمی کند. اگر بر روی ارور مشخص شده دابل کلیک کنید، گمز جهت کمک در رفع ارور، شما را به دستور table راهنمایی می‌کند. در دستور table قالب تعریف به شما می گوید که باید داده های مربوط به یک اندیس در زیر آن و در یک خط آورده شوند.
چهار مثال زیر را مشاهده کنید. در این شکل شما هیچونه اروری دریافت نمیکنید.
Floating1
در تمامی مثالهای زیر نیز شما این ارور را دریافت خواهید کرد.
Floating2
یک مثال دیگر
FloatingEntryIgnored
جهت رفع ارور کافیست کاری کنید که داده های مربوط به یک ستون حداقل با یک پی از داده های مربوط به همان ستون اشتراک عمودی داشته باشند. توصیه میکنیم که همواره اعداد یک ستون را در یک خط راست وارد کنید. بدین صورت هیچ مشکلی برایتان پیش نخواهد آمد.

ایمیل: Support@gamsbook.ir
شماره تماس: 3325-405—0919