ارور 184 در گمز یکی دیگر از خطاهای مرسوم گمز است که برای اکثر کاربران پیش می‌آید و رفع آن هم معمولاً بسیار آسان است.
Error 184 همون طور که از عنوان تاپیک مشخص است به شکل زیر ظاهر می‌شود:

Error 184 - Domain list redefined


این پیغام به کاربر می‌گوید که “شما یک متغیر یا پارامتر را با دو ترکیب متفاوت از اندیس ها تعریف کرده اید”.
فرض کنید متغیر x را به شکل زیر تعریف کرده ایم:


variable x(i);
binary variable y(i),x(j);

فارغ از اینکه i و j چه اعضایی را شامل می شوند و نوع متغیر ما به چه شکل است، مفهوم ارور فوق این است که شما متغیر x را با دو اندیس مختلف تعریف نموده اید. رفع این ارور به شکل زیر است.
رفع خطای 184
در مثال بالا، برای رفع این خطا می توان x ها را به x1 و x2 تغییر نام داد. بدین شکل مشکلی که قبلاً داشتیم به سادگی رفع خواهد شد.

ایمیل: Support@gamsbook.ir
شماره تماس: 3325-405—0919