خطای 194 با پیام زیر ظاهر می‌شود:

 Error 194 symbol redefined - 
a second data statement for the same symbol or a data statement after an assignment

خیلی ساده فرض کنید یک پارامتر به نام x تعریف کرده اید و مقدار 2 به آن داده اید. اگر باز هم x را تعریف کنید و مقداری مثلا 4 به آن دهید، گمز این ارور را به شما نشان خواهد داد. این خطا را در تصویر مشاهده می‌کنید.

error 194

واضح است که برای رفع این ارور باید از تعریف دوباره یا چندباره‌ی یک symbol، نماد و یا کاراکتر جلوگیری کرد. در مثال بالا ما باید یکی از x ها را حذف کنیم و یا اینکه نام یکی را تغییر دهیم.

ایمیل: Support@gamsbook.ir
شماره تماس: 3325-405–0919