گاهی کابر با ارور infeasible solution. there are no superbasic variables مواجه می‌شود. در حالی که ممکن است مدلی که کاربر در گمز و یا DICOPT کد کرده است واقعا شدنی باشد. برای متوجه شدن این موضوع می‌توان مدل را با یک solver دیگر نیز حل کرد. اگر مدل با سالور ثانویه مانند baron قابل حل بود، پس یقیناً مشکل از dicopt بوده است. در غیر اینصورت واقعا مدل شما غیر شدنی است.
این خطا معمولاً وقتی رخ می‌دهد که سالور گمز روی dicopt تنظیم شده باشد. مانند هر سالور دیگری، این سالور نیز محدودیت‌هایی دارد، یکی از این محدودیت ها سقف تعریف شده اعداد بزرگ و یا تعداد متغیرهای superbasic هست. سوپربیسیک ها عمدتا به جوابهایی گفته می شود که در نقاط گوشه ای فضای شدنی نیستند.
راه حل:
اگر مدلتان MINLP است، به سالور اجازه دهید که مدل را به صورت RMINLP در نظر گیرد.
مدل را با چند solver دیگر حل کنید. اگر جواب داد که بهتر، در غیر اینصورت به احتمال زیاد واقعا مدل شما نشدنی هست و باید برای آن تدبیری بیاندیشید.
با option مربوط به superbasic یا LFMXNS, LFNSUP برای dicopt فضا را محدودتر کرده و مدل را دوباره ران کنید.
پیشنهاد گمزبوک:
تغییر سالور و به طور همزمان optcr=0 در صورت لزوم.

سربلند و آزاده باشید

ایمیل: Support@gamsbook.ir
شماره تماس: 3325-405–0919