تدریس خصوصی

قابل توجه مراجعین محترم:
شما همواره می توانید جهت تدریس خصوصی و دوره های تخصصی نرم افزار گمز در رشته های مختلف از جمله “مهندسی صنایع، مهندسی برق، مدیریت، ریاضی و…” با تیم گمز بوک تماس بگیرید.
ایمیل: Support@gamsbook.ir
تلفن تماس: 3325-405-0919
محمودی