ايجاد يک فايل GDX در گمز و نوشتن داده روي آن توسط دستور put

محمودی 30 دیدگاه

ايجاد فايل GDX و نوشتن داده روي آن راه هاي متفاوتي دارد، يک از اين راه ها استفاده از دستور put است. کد زير را در نظر بگيريد: در کد…

ادامه خواندن