4 وارد کردن داده های مسئله

ایجاد یک فایل GDX در گمز و نوشتن داده روی آن توسط دستور put
۰

ایجاد یک فایل GDX در گمز و نوشتن داده روی آن توسط دستور put

انواع حلقه در گمز | GAMS loops
۰

انواع حلقه در گمز | GAMS loops

افزودن کامنت و متون اضافه به گمز
۰

افزودن کامنت و متون اضافه به گمز

توزیع و چگالی نرمال، عدد تصادفی نرمال، معکوس نرمال
۲

توزیع و چگالی نرمال، عدد تصادفی نرمال، معکوس نرمال

تولید اعداد تصادفی در نرم افزار گمز gams
۳۳

تولید اعداد تصادفی در نرم افزار گمز gams

مجموعه های چند بعدی – نحوه تعریف و کاربرد آنها
۸۴

مجموعه های چند بعدی – نحوه تعریف و کاربرد آنها

اجتماع مجموعه ها
۱۰۳

اجتماع مجموعه ها

معادلات، تابع هدف و محدودیت ها
۱,۱۲۶

معادلات، تابع هدف و محدودیت ها

تعریف متغیرها
۳۱۵

تعریف متغیرها

دستور Table
۱۶۰

دستور Table

دستور parameter
۶۹

دستور parameter

Scalar
۲

Scalar

پارامترها
۱۹

پارامترها

مجموعه ها
۱۵۶

مجموعه ها

واردن کردن داده های مسئله
۴۲

واردن کردن داده های مسئله