4 وارد کردن داده های مسئله

پیشنیازی فعالیت ها در زمان بندی پروژه در گمز
۱۹

پیشنیازی فعالیت ها در زمان بندی پروژه در گمز

تعیین اولویت شاخه زنی برای متغیرهای عدد صحیح
۵

تعیین اولویت شاخه زنی برای متغیرهای عدد صحیح

تلرانس در ناحیه شدنی
۸

تلرانس در ناحیه شدنی

تلرانس متغیرهای integer در گمز
۲۴

تلرانس متغیرهای integer در گمز

ایجاد یک فایل GDX در گمز و نوشتن داده روی آن توسط دستور put
۲۲

ایجاد یک فایل GDX در گمز و نوشتن داده روی آن توسط دستور put

انواع حلقه در گمز | GAMS loops
۷۷

انواع حلقه در گمز | GAMS loops

افزودن کامنت و متون اضافه به گمز
۰

افزودن کامنت و متون اضافه به گمز

توزیع و چگالی نرمال، عدد تصادفی نرمال، معکوس نرمال
۱۳

توزیع و چگالی نرمال، عدد تصادفی نرمال، معکوس نرمال

تولید اعداد تصادفی در نرم افزار گمز gams
۵۹

تولید اعداد تصادفی در نرم افزار گمز gams

مجموعه های چند بعدی – نحوه تعریف و کاربرد آنها
۱۳۲

مجموعه های چند بعدی – نحوه تعریف و کاربرد آنها

اجتماع مجموعه ها
۱۰۹

اجتماع مجموعه ها

معادلات، تابع هدف و محدودیت ها
۱,۴۴۴

معادلات، تابع هدف و محدودیت ها

تعریف متغیرها
۴۰۲

تعریف متغیرها

دستور Table
۲۰۵

دستور Table

دستور parameter
۸۱

دستور parameter

Scalar
۴

Scalar

پارامترها
۴۷

پارامترها

مجموعه ها
۲۲۶

مجموعه ها

واردن کردن داده های مسئله
۵۱

واردن کردن داده های مسئله