مدل هایی که در GAMS نوشته می شوند به طور مستقیم با استفاده از برنامه های دیگر نظیر Cplex, Baron, Lingo و… حل می شوند. هر مدلی که می نویسید باید و باید solver مربوطه را نیز مشخص کنید. این عمل به دو صورت امکان پذیر است.

روش اول: در روش اول، با استفاده از دیالوگ مربوطه در مسیر File/Options/Solver برای انواع مدل ها، solver مخصوص را مشخص می کنیم. البته نرم افزار GAMS برای هر نوع مدل، حل کننده ای را تعیین کرده است و شما می توانید از دیفالت نرم افزار استفاده کنید.
روش دوم: با استفاده از یک دستور ساده نیز، می توان برای مدل خود یک solver تعیین کرد. این دستور در خود برنامه و به دلخواه و توسط کاربر وارد می شود. این دستور را می توان در قالب کلی زیر خلاصه کرد:

Option modeltype = solver name ;

شکل زیر تعیین می کند که مدل های Lp، NLP، QCP و MIP به ترتیب با استفاده از solverهای LINGO، CONOPT، BARON و CPLEX حل شوند:

option-solverType

به عنوان مثال، در شکل بالا به GAMS دستور داده شده است که اگر مدلی دیدی که از نوع mip بود، آن را با حل کننده ی cplex حل کن!

توجه!: دقت کنید solverی که برای حل مدلتان انتخاب می کنید، واقعاً توانایی حل مدل شما را داشته باشد. مثلا Lingo baron نرم افزار قدرت مندی برای حل مسائل غیر خطی است ولی سرعت پایینی در حل مسائل دارد. و برای هر نوع مدلی نباید مورد استفاده قرار گیرد. پس شناخت solver ها یک رکن اساسی در حل مدل ها به وسیله GAMS خواهد بود. در صورت نیاز به بخش حل کننده ها مراجعه کنید. خاتمه

بپردازیم به ادامه ی مثال کاربردی1:
همانطور که می دانید مثال کاربردی1 مدلی خطی می باشد و همچنین solverی مناسب برای حل مدل های خطی cplex خواهد بود.
بنابر آنچه که گفته شد، ادامه ی مثال کاربردی1 : به صورت زیر خواهد بود:

example1-solver

خدمت عزیزانی که آموزش گام به گام را از ابتدا همراه با ما شروع نموده اند توصیه می شود که پس از مطالعه و مرور این صفحه، جهت ادامه مراحل آموزش به بخش دستور solve، در لیست مطالب مراجعه نمایند.

با تشکر
مدیریت سایت gamsbook.ir

ایمیل: Support@gamsbook.ir
شماره تماس: 3325-405—0919