یکی از مرسوم ترین خطاهایی که کاربران گمز با آن ممکن است مواجه شوند خطای 66 است. این خطا به شرح زیر نمایش داده می شود:

<br>The symbol shown has not been defined or assigned A wild shot: You may have spurious commas in the explanatory text of a declaration. Check symbol reference list.</p><p>

همانطور که از توضیحات مربوطه پیداست، یک یا چند نماد (به عنوان ورودی) که در کد تعریف شده است ولی مقدار دهی نشده است موجب این خطا شده است. با دابل کلیک بر روی متن ارور (دقت کنید که روی متن ارور کلیک کنید نه آدرس ارور که با رنگ قرمز مشخص شده است). گمز شما را به فایل lst برده و نمادهایی که هنوز مقدار دهی نشده اند را به شما نمایش خواهد داد. مثال زیر را ببینید، در اینجا کاربر مقادیر capv و capvh را که جزو ورودهای مسئله هستند وارد نکرده است.