در این بخش به مطالعه ی فایل lst که همان خروجی مورد نظر اغلب کاربران می باشد، پرداخته می شود. مثال کاربردی 1 را Run کنید.

پس از اتمام حل مدل فایل lst به طور خودکار باز خواهد شد. شکل زیر این امر را به نمایش می گذارد. این خروجی به دو بخش navigation window و listing file تقسیم می شود. Navigation window به عنوان یک لیست هوشمند عمل می کند که اگر روی یکی از ارکان آن دبل کلیک کنیم به آدرس مربوطه در listing file خواهیم رفت. دقت شود که lst فایل با editor های دیگر مانند notepad نیز قابل بازخوانی است. ولی در این صورت navigation window قابل مشاهده نیست. و برای مشاهده ی این لیست، تنها باید فایل lst را با GAMS باز کرد.

listing-file-navigation-window-example1

یک فایل lst شامل سه بخش کلیِ Compilation Output، Solve Statement Output، Execution Output و Error Reporting می باشد. هر کدام از این خروجی ها در ادامه به طور کامل تشریح خواهند شد.


خدمت عزیزانی که آموزش گام به گام را از ابتدا همراه با ما شروع نموده اند توصیه می شود که پس از مطالعه و مرور این صفحه، جهت ادامه مراحل آموزش به بخش Compilation Output، در لیست مطالب مراجعه نمایند.

با تشکر
مدیریت سایت gamsbook.ir

ایمیل: Support@gamsbook.ir
شماره تماس: 3325-405—0919