یکی از تابع های معروف ریاضیات تابع sign است. این تابع را در گمز چگونه تعریف می کنید؟ پس از تعریف تابع، مدلتان از چه تایپی هست؟ MIP? MINLP? NLP? زمان حل مدل به نظر شما چقد افزایش یا کاهش می یابد؟

SignFunction

عبارت زیر را با در نظر گرفتن دو حالت زیر کد کرده و کامنت بگذارید:
1. X یک اندیس و یا یک پارامتر است.
2. X یک متغیر است. (خیلی مهم)

موفق باشید.

اگر بخواهید تمامی زیر مجموعه های j عضوی ( مانند {1,2} , {1,3,7} ) را در کد نویسی به کار ببرید چگونه این عمل را انجام می دهید؟

ضمناً مناسب تر است که کامنت های خود، که شامل کد می باشند، را یک بار در GAMS و یا Notepad کد نویسی کرده و سپس به عنوان کامنت ارسال کنید.

با تشکر
مدیریت سایت gamsbook.ir

ایمیل: Support@gamsbook.ir
شماره تماس: 3325-405—0919