به عنوان یک برنامه نویس در محیط GAMS باید نکاتی را که در این صفحه بیان می شود را مد نظر داشته باشید. تمامی عملیاتی که GAMS برای شما انجام می دهد آن چیزی است که شما از آن خواسته اید.

وقتی به GAMS دستور می دهید که پس از حل مدل، مقدار فلان متغییر را به من نشان بده، GAMS دقیقاً این عمل را انجام خواهد داد. این متغییر ابتدا باید توسط شما به عنوان متغییر به نرم افزار فهمانده شده باشد. اگر اندیسی دارد، مجموعه ای که این اندیس را شامل می شود (و دامنه تغییرات آن) نیز از قبل باید تعریف شده باشد.
یا مثلاً وقتی در مدلتان پارامتری به نام مثلاً a دارید و می خواهید از آن در کد نویسی استفاده کنید، این پارامتر نیز باید به GAMS فهمانده شود. توجه داشته باشید که این طبیعت و زبان کامپیوتر است که شما باید خو را با آن تطبیق دهید و نه اینکه زبان خود را آن طور که فرا گرفته اید، در مکالمه با کامپیوتر نیز از آن استفاده کنید. حال فرض کنید که این پارامتر اندیسی نیز دارد. جهت وارد کردن این پارامتر در نرم افزار ابتدا باید مجموعه ی مربوط به اندیس را تعریف کرده باشد.
مثالی دیگر تعریف معادلات شما می باشد. اگر مدلی دارید که در آن تعدادی معادله یا نامعادله مانند یک مدل بهینه سازی دارای تابع هدف و تعدادی محدودیت وجود دارد، شما باید برای هر کدام از معادلات اسمی انتخاب کنید و به GAMS دستور دهید که چه عملی روی آن انجام دهد.
با توجه به مثال های فوق، در کد نویسی در محیط GAMS جهت وارد کردن داده های مختلف از مجموعه ها (Sets)، تعاریف، پارامترها (Parameters)، متغیرها (Variables) و … استفاده می شود. این عمل را Data Entry می نامند.
یک دسته بندی کلی برای وراد کردن داده ها می تواند به صورت زیر باشد:
تعریف مجموعه ها: این تعاریف با دستورات Set، Alias تعریف و مشابه سازی می شوند.
تعریف پارامترها: توسط دستوراتی مانند Parameter، Table، Scalar و همچنین اعمالی مانند Interface انجام می پذیرد.
تعریف متغیرها: متغییرها را می توان توسط توسط دستوراتی مانند Variable, Positive Variable, Binary Variable و … تعریف نمود.

در بخش های بعد وارد کردن داده ها به طور وسیع تری پوشش داده می شود که خواننده جهت مطالعات دقیق تر و کاربردی باید به این بخش ها (مانند بخش مجموعه ها در نوار کناری دسته بندی) مراجعه نماید.

خدمت آن دسته از عزیزانی که از ابتدای آموزش نرم افزار با ما همراه بوده اند، توصیه می شود پس از مطالعه ی این برگه به مطالعه ی بخش مجموعه ها و پس از آن پارامترها و… مراجعه فرمایند.

با تشکر
مدیریت سایت gamsbook.ir

ایمیل: Support@gamsbook.ir
شماره تماس: 3325-405–0919