تحقیق در عملیات

دانلود لیست برترین ژورنال‌های مدیریت و تحقیق در عملیات ISI
۰

دانلود لیست برترین ژورنال‌های مدیریت و تحقیق در عملیات ISI

Model Statistics
۷۵

Model Statistics

Column Listing
۰

Column Listing

Equation Listing
۲۶

Equation Listing

Solve Statement Output
۵

Solve Statement Output

اجتماع مجموعه ها
۱۰۹

اجتماع مجموعه ها

خروجی استاندارد
۱۲۶

خروجی استاندارد

خروجی های نرم افزار
۱۵۷

خروجی های نرم افزار

دستور solve
۲۱۲

دستور solve

انتخاب نوع solver
۲۲۲

انتخاب نوع solver

دستور model
۹

دستور model

دستورات نهایی مدل
۳۰

دستورات نهایی مدل

تعریف متغیرها
۴۰۲

تعریف متغیرها

دستور Table
۲۰۵

دستور Table

دستور parameter
۸۱

دستور parameter

Scalar
۴

Scalar

پارامترها
۴۷

پارامترها

واردن کردن داده های مسئله
۵۱

واردن کردن داده های مسئله

ساختار کلی کد نویسی
۱۷

ساختار کلی کد نویسی

آشنایی مختصر با محیط نرم افزار
۷

آشنایی مختصر با محیط نرم افزار

معرفی نرم افزار
۶

معرفی نرم افزار

حتماً بخوانید!!
۳۰

حتماً بخوانید!!